Dlouhodobě podporujeme mládež v Moravskoslezském seniorátě Českobratrské církve evangelické, tedy mladé lidi na území hlavně Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Jsme otevřeni podpoře nových akcí a to jak finanční, materiální nebo i předání zkušeností či pomoc s organizací.

Comments are closed.