Moravskoslezsky SEM - title

 

 

Snaha o kvalitnější a atraktivnější práci naráží především na finanční omezení. Zvyšování kvality a atraktivity akcí logicky podstatným způsobem zvyšuje její náklady, nicméně tyto není možné plně přesouvat na účastníky. Snahou Moravskoslezského SEM je udržet účastnické poplatky na akcích v takové výši, která by neznamenala příliš velkou finanční zátěž ani pro vícečlenné rodiny. Je proto nutné hledat externí zdroje financování pro aktivity, které zvyšují kvalitu a atraktivitu akce. Moravskoslezský SEM se proto snaží vyvíjet fundrisingové aktivity, zvláště jde o žádosti o granty pro různé aktivity, ale žádosti o dary pro sdružení.

Pokud se budou tyto fundrisingové aktivity dařit, bude to mít ten efekt, že akce, které konaná Moravskoslezským SEM budou moci probíhat v kvalitnějším zázemí a stejně tak si budeme moci dovolit pozvat atraktivnější řečníky (zaplatit jejich honoráře a cestovné) a rovněž, na rozdíl od předchozích let, pozvat profesionální instruktory pro sportovní i kreativní aktivity (například horolezectví, break-dance, atd.) a financovat nezbytné vybavení.

Pokud Vás aktivity Moravskoslezského SEM zaujaly, dovolujeme si Vám navrhnout tyto možnosti, jak tyto aktivity podpořit:

Staňte se členem

Dle stanov sdružení se členem sdružení může stát každá osoba ve věku nad 15let. Aktivní členství ve sdružení je podmíněno členstvím v některém se sborů ČCE.
Z členství v SEM vzniká povinnost platit členský poplatek – 200Kč/rok.
Z členství v SEM vzniká nárok být volen do výkonných orgánů sdružení a ovlivňovat chod sdružení.

Přihláška do sdružení je ke stažení zde

Staňte se dárcem

Je možné také zaslat jakoukoli částu na bankovní účet 2700550969/2010.
Tento dar je odpočitatelný ze základu daně. V lednu následujícího roku Vám sdružení zašle potvrzení o poskytnutém daru za uplynulý rok.
V případě daru poskytnutém v jiné formě, kontaktujte prosím předsedu sdružení – Daniel Marek – daniel.marek@evangnet.cz

Staňte se dobrovolníkem

Personální zázemí sdružení SEM je také omezené a za této situace není možné rozšiřovat rozsah svého působení příliš mnoho. Proto, máte-li záměr, který odpovídá poslání a cílům SEM, rádi Vám poskytneme zázemí pro vytváření těchto aktivit. Pokud chcete realizovat své plány pod záštitou sdružení SEM, kontaktujte předsedu sdružení – Daniel Marek – daniel.marek@evangnet.cz