Moravskoslezsky SEM - title

 

 

Pozvánka na valnou schůzi 2014

zveme Vás na valnou schůzi, která proběhne dne 9.11. 2014 v 12:30 hod. ve farním sboru ČCE v Ostravě (Husovo nám. 1188/4)
Na místě budete mít také možnost je případně zaplatit členský příspěvek za rok 2014 (kdo ho dosud nezaplatil).
Valná schůze navazuje na festival Ostravské Listopadání, které se daný víkend bude konat v prostorech ostravského sboru. Bude se konat po nedělních bohoslužbách.

Program:

 • Zpráva předsedy Moravskoslezkého SEM
 • Hospodářská zpráva
 • Zpráva revizní komise
 • Zpráva z valné schůze celorepublikového SEM
 • Předložení výroční zprávy 2013 a návrhu rozpočtu na rok 2015
 • rozprava ke zprávám
 • Schválení zpráv
 • Uložené povinnosti z valné schůze 2013
 • Schválení revizní směrnice
 • Rozprava, podávání návrhů

 

 

Ostravské listopadání

Ostravské Listopadání, hudební minifestival nejen křesťanských hudebníků, se uskuteční opět druhý víkend v listopadu (7.-9.11. 2014). Listopadání dá letos trochu více zadost svému festivalovému rázu, neb už v pátek večer se představí nový hudební projekt pod pracovním názvem P.O.T.R.K., jenž svůj repertoár charakterizu jako: "...křesťanské písničky v irském stylu, kytary, housle, flétny, basa, klávesy, bouchadla, zpěv... z větší části anglicky, ale taky něco s vlastními českými texty." Sobotní dopoledne bude mít na starosti, již potřetí, církevní kantor Ladislav Moravetz, pod jehož vedením se bude připavovat hudební doprovod nedělních mládežnických bohoslužeb. Sobotní odpoledne a večer bude tradičně ryze patřit jednotlivým hudebním interpretům či kapelám. Odpolední bloky zahájí některým již jistě známý Moby Dick, dále se představí Angles, David Stypka & Bandjeez, Jericho a The Dust. Celé Ostravské listopadání pak tradičně ukončí nedělní mládežnické bohoslužby v evangelickém kostele v Ostravě.

Přihlašování - web moravskoslezské mládeže.

 

Setkání konfirmandů a mladší mládeže

Všechny konfirmandy a mladší mládežníky ve věku 12 - 15 let (věková hranice je orientační) zveme na podzimní setkání, které se opět uskuteční na faře ČCE v Zábřehu od 21. do 23. listopadu 2014 a jeho tématem je Žít = mít? Opět jsme stanovili tři ceny. Všechny další potřebné informace budou zaslány přihlášeným. Přihlašování probíhá na webu moravskoslezské mládeže do 17.11.2014.

 

LST 2014

Moravskoslezský SEM společně se Seniorátním odborem pro mládež Moravskoslezského seniorátu vás zvou na tradiční akci Letní seniorátní týden s tématem Stromy, která se letos uskuteční opět v Rajnochovicích v ADCŽM Přístav a to ve dnech 23. – 31.8.2014. Více informací a možnost přihlašování najdete na webu moravskoslezské mládeže.

 

Seniorátní dny mládeže 2014

Ve spolupráci se Seniorátním odborem mládeže MS ČCE pořádáme tradiční setkání – Seniorátní dny mládeže, které letos proběhnou 8.5. – 11.5. v Opavě.
Více informací v pozvánce na moravskoslezska-mladez.evangnet.cz, kde také najdete přihlašování.

 

Velikonoční přání 2014

 

Grant 2014

Mládeže v Moravskoslezském seniorátu mají opět možnost zúčastnit se soutěže "Grant!!! výzva pro každou mládež". Žádosti o podporu projektu vaší mládeže jsou přijímány na adrese grant.vyzva@seznam.cz do 11.5.2014. Podrobné informace o podmínkách grantu jsou níže v příloze.

MOST

Srdečně zveme na MOdlitební SeTkání do Šenova. Tato akce bude obdobná akci VRT – vysokorychlostní trať (duchovní víkend), jež se konávala v předchozích šesti letech. Modlitební setkání však bude určeno především ke společným modlitbám. Můžete očekávat také rozhovor o místě a významu modlitby v životě křesťana a večer chval.

Více informací a přihlašování na http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/

 

Kudy Komenský nechodil

Každoroční akce pro mládež - Kudy Komenský nechodil proběhne 14.-16. března v Hodslavicích. Na programu bude výlet, kulturní, sportovní, duchovní i zábavný program. Přijeďte potkat staré přátele a seznámit se s novými. Cena za celou akci má rozmezí 170 - 230 Kč (info v pozvánce), začneme společnou večeří (čas upřesníme přihlášeným) na "Staré škole" (za farou). S sebou si vezměte karimatku, spacák, Bibli, Svítá, sportovní oblečení a obuv (do tělocvičny), obuv a oblečení na výlet.
Přihlašování probíhá na stránkách moravskoslezské mládeže ČCE do 9.3.2014.

 

Setkání konfirmandů a mladší mládeže - zima 2014

Všechny konfirmandy a mladší mládežníky ve věku 12 - 15 let (věková hranice je orientační) zveme na zimní setkání, které se tentokrát uskuteční na faře ČCE v Zábřehu od 14. do 16.února 2014 a jeho tématem je Marnost.

Opět jsme stanovili tři ceny. Vysvětlení, proč jsme tak učinili, najdete v přiloženém dopise na webu moravskoslezské mládeže, kde také probíhá přihlašování.
Všechny další potřebné informace budou zaslány přihlášeným. Přihlašování probíhá do 9.2.2014.

 

Projekt "S hřištěm blíže lidem"

Nadace OKD podpořila částkou 75 000,- Kč projekt S hřištěm blíže lidem v Šenově.

Během realizace projektu se podařilo naplnit poslání, které je ukryto v jeho názvu „S hřištěm blíže lidem“. V první řadě bylo vybudováno víceúčelové sportovní hřiště, které bude sloužit pro setkávání různých skupin od nejmladší až po starší generaci. Na nově vzniklé ploše budou probíhat jak události sportovní, tak i společenské. V oblasti sportu se jedná především o fotbal, volejbal a další kolektivní hry. V tomto směru je hřiště využíváno skupinou mládeže při farním sboru, na jehož pozemku byl projekt realizován. Skupina je ale otevřena pro nově příchozí, jak už se prokázalo při stavbě hřiště, kdy došlo k bližší spolupráci s šenovským turistickým oddílem Klubka. Této skupině, ale i dalším místním zájmovým spolkům bude hřiště nabídnuto pro jejich vlastní aktivity. V zaměření na společenské využití areálu již proběhl v rámci slavnostního otevření hřiště koncert hudební skupiny RESET, kterého se zúčastnilo přibližně šedesát osob včetně organizátorů. Díky této události se nám skutečně podařilo naplnit druhou část záměru projektu „blíže lidem“. Největší část posluchačů tvořily děti, ale podařilo se nám oslovit i střední generaci, včetně člena zastupitelské rady v Šenově.

Sblížit se navzájem se nám ale především podařilo v průběhu stavby hřiště. Vzhledem k mnohým aktivitám, které ve farním sboru probíhají, často nezbývá mnoho času pro vzájemné sbližování. Společné večeře po dlouhé práci na stavbě otevřely možnosti pro sdílení v rámci farního sboru, a se všemi, kdo přišli na stavbu pomoci. I díky hodinám při práci na hřišti mohly probíhat rozhovory, které budovaly vztahy. Mládež mohla díky stavbě rozvíjet svůj vztah k práci a zodpovědnost v plnění úkolu. Ačkoliv bylo během realizace stavby a otevření hřiště naplněno několik cílů projektu, velká část navazujících aktivit teprve naplní poslání této nově vzniklé sportovní plochy. Od jara 2014 chceme pořádat pravidelné sportovní aktivity pro mládež v Šenově, a také k nim přizvat spřátelené kolektivy nejen ze Sdružení evangelické mládeže. Hřiště budou v neposlední řadě využívat i členové farního sboru, a to děti, již uvedená mládež, a také dospělí.

 

 

Výsledky soutěže Grant

 Na základě nezávislé hodnotící komise byl určen vítěz soutěže Grant. Ten dostane finanční příspěvek na navrženou akci.

 

Výsledné pořadí:

1. Opava
2. Frýdek-Místek
3. Ostrava  

 

Setkání konfirmandů a mladší mládeže - podzim 2013

Všechny konfirmandy a mladší mládežníky ve věku 12 - 15 let (věková hranice je orientační) zveme na podzimní setkání, které se uskuteční v Pavlovicích u Přerova v Centru pro rodinu Ráj od 18. do 20. října 2013.
Opět jsme stanovili tři ceny. Vysvětlení, proč jsme tak učinili, najdete v přiloženém dopise na webu moravskoslezské mládeže, kde také probíhá přihlašování.
Všechny další potřebné informace budou zaslány přihlášeným. Přihlašování probíhá do 13.10. 2013.

 

Grant 09/2013

Mládeže v Moravskoslezském seniorátu mají opět možnost zúčastnit se soutěže "Grant!!! výzva pro každou mládež". Žádosti o podporu projektu vaší mládeže jsou přijímány na adrese grant.vyzva@seznam.cz do 13.10.2013. Podrobné informace o podmínkách grantu jsou níže.

Seniorátní dny mládeže 2013

Ve dnech 10. - 12.5. 2013 bychom Vás rádi pozvali na tradiční akci Seniorátní dny mládeže, která se letos bude konat v Prostějově. Hlavní téma letošního setkání zní Evangelium dnes. Začínat budeme večeří v pátek 10.5. v 18:30 hodin na evangelické faře. Těšit se můžete na různé dílny (sportovní, tvořivá, hudební aj.). S sebou si vezměte spacák, karimatku, zpěvník Svítá, hudební nástroj, Bibli. Přihlásíte-li se do 5. května zaplatíte pouhých 230,-Kč (členové SEMu 200,- Kč).
Případné dotazy Vám zodpoví Martin Koutecký: martin@koutecky.name, 774853316.

 

Setkání starší mládeže

Akce určená pro mladé lidi ve věku přibližně 25let a výše. Setkání proběhne první víkend v květnu v chatě občanského sdružení Setkávání na Travné.

 

 

Grant 2013

Mládeže v Moravskoslezském seniorátu mají opět možnost zúčastnit se soutěže "Grant!!! výzva pro každou mládež". Žádosti o podporu projektu vaší mládeže jsou přijímány na adrese grant.vyzva@seznam.cz do 30.4.2013. Podrobné informace o podmínkách grantu jsou níže.

VRT 7

Poslední dubnový víkend 26. - 28.4. 2013 bychom Vás rádi pozvali do Bruntálu na duchovní víkend s názvem VRT neboli Vysokorychlostní trať, který se bude konat již posedmé, tentokrát s tématem "Pozor! Hranice". Toto setkání bude zaměřeno na modlitby, sdílení, vyučování, chvály a čas s Biblí. Více informací bude zasláno přihlášeným. Stihnete-li se přihlásit do 21. dubna, zaplatíte pouhých 180,- Kč (členové SEMu 150,-Kč).

 

Setkání konfirmandů a mladší mládeže

Všechny konfirmandy a mladší mládežníky ve věku 12 - 15 let zveme na jarní setkání, které se uskuteční v Komunitním centru Klášter v Blahutovicích ve dnech 17. - 19.5. 2013. Opět jsme stanovili tři ceny. Všechny další potřebné informace budou zaslány přihlášeným. Přihlašování probíhá do 12.5.2013 na stránkách moravskoslezské mládeže ČCE.

 

Aktivní mládežníci

Tato akce je určena pro všechny, kteří se chtějí více zapojit v církvi, ale neví přesně jak. Nezáleží na tom, jestli mládež ve sboru máte či ne; tímto setkáním bychom vás, aktivní mládežníky, povzbudili k práci s mládeží a také vám něco užitečného předali. Konkrétně nás v sobotu navštíví Petr Húšť (http://svm.kam.cz/lide/petr-hust) a bude s námi probírat dvě témata: "Učednictví -- duchovní doprovázení" a "Týmová práce na základě závazku"; také bychom vám chtěli dát pár tipů na užitečné materiály a celkově se s vámi bavit o tom, jaká je situace ve vašem sboru a jak by ji třeba šlo zlepšit. Za to se budeme také společně modlit.

Pokud máte pocit, že je tato akce pro vás, rozhodně přijeďte na víkend 12. - 14.dubna do Olomouce. Přihlašujte se prosím co nejdříve (nejpozději však do 5.4.) - kapacita akce je omezena na 20 účastníků. Bližší informace vám přijdou po přihlášení.

Přihlašování probíhá na stránkách moravskoslezské mládeže ČCE.

 

Kudy Komenský nechodil

Každoroční akce pro mládež - Kudy Komenský nechodil proběhne 15.-17. března v Šenově. Na programu bude výlet, kulturní, sportovní, duchovní i zábavný program. Přijeďte potkat staré přátele a seznámit se s novými. Cena za celou akci má rozmezí 150 - 200 Kč (info v pozvánce), začneme společnou večeří v 18:30 na šenovské faře (Hasičská 1131). S sebou si vezměte karimatku, spacák, Bibli, Svítá, sportovní oblečení a obuv (do tělocvičny), obuv a oblečení na výlet.
Přihlašování probíhá na stránkách moravskoslezské mládeže ČCE do 10.3.2013.

 

 

Setkání konfirmandů a mladší mládeže

Všechny konfirmandy a mladší mládežníky ve věku 12 - 15 let zveme na zimní setkání, které se uskuteční 22.-24. února v Pavlovicích u Přerova v Centru pro rodinu Ráj: http://www.mapy.cz/s/64ka. Tentokrát jsme stanovili tři ceny. Vysvětlení, proč jsme tak učinili, najdete v přiloženém dopise. Všechny další potřebné informace budou zaslány přihlášeným.
Přihlašování probíhá do 15.2.2013 na webu Moravskoslezské mládeže ČCE.

 

Volejbalový turnaj SEM Cup

Zveme Vás navolejbalový turnaj SEM CUP, který pořádají Moravskoslezský SEM a farní sbor ČCE Odry. Turnaj se bude konat 16.2.2013 v Městské hale v Odrách. Přihlásit se může družstvo, ve kterém budou minimálně dvě dívky (po domluvě je možná výjimka) a to Radku Hanákovi: hanakradek.evang(at)seznam.cz. Termín uzavírání přihlášek je 2.2.2013.
Bližší informace najdete v pozvánce.

 

Otevři dveře!

promoM-SEM se rozhodl podporovat co nejvíce a nejlépe jednotlivé mládeže na sborech ČCE. Vybízíme tedy všechny aktivní mládežníky, aby se chytili příležitosti a začali co nejefektivněji se svou mládeží pracovat.

Co Vám můžeme nabídnout?

 

 • Organizační zastřešení
 • Pojištění
 • Finanční pomoc
 • Materiální zázemí
 • Podporu
 • Cenou radu a zkušenost

 

Co vy k tomu potřebujete?

 

Pokud jste se rozhodli využít naší pomoci, tak stačí jen vymyslet, co s mládeží chcete dělat, jaký to má mít přínos, co od toho očekáváte a nás informovat.

 

Naším cílem je, abyste byli ve své mládeži aktivní. Využití našich prostředků a možnosti má především směřovat dvojím směrem. Jednak posílení vzájemných vztahů, jejich zhloubaní a tím ukotvení ve společenství a za druhé, nebát se zvát známé a kamarády mezi sebe a tím sdílet své hodnoty a postoje.

  

 

Výsledky soutěže Grant

Na základě nezávislé hodnotící komise byl určen vítěz soutěže Grant. Ten dostane finanční příspěvek na navrženou akci.

 

Výsledné pořadí:

Mládež Pořadí
Šenov 1.
Ostrava 2.
Krnov 3.

 

Grant 2012

Mládeže v Moravskoslezském seniorátu mají možnost zúčastnit se soutěže "Grant!!! výzva pro každou mládež". Žádosti o podporu projektu Vaší mládeže jsou přijímány na adrese grant.vyzva(at)seznam.cz do 15.10.2012 Podrobné informace o podmínkách grantu jsou níže.

 

Ostravské Listopadání 2012

Zveme Vás na Ostravské Listopadání (minifestival nejen křesťanské hudby), které se koná ve dnech 9.-11.11.2012 v Ostravě. Přihlašovat se můžete do 8.11.2012 na: http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/.

Zúčastnit se je možné i samostatně odpoledních hudebních bloků nebo večerních koncertů.

  

Setkání konfirmandů a mladší mládeže

Moravskoslezský SEM pořádá 12. - 14.10.2012 víkend pro konfirmandy a mladší mládež ve věku přibližně 12-15 let. Víkend se bude konat v klášteře v Blahutovicích. Více informací je v pozvánce.


Bližší informace o průběhu setkání jsou v pozvánce a na stránkách moravskoslezska-mladez.evangnet.cz

 

Mezinárodní setkání kofirmandů

Moravskoslezský SEM pořádá a zároveň i zve na první ročník mezinárodního týdne pro konfirmandy a mladší mládež. Setkání je otevřeno pro mladé lidi ve věku 12-15 let z České republiky, Slovenské republiky a Polska. Moravskoslezský SEM toto setkání pořádá ve spolupráci se sdružením Remidia z Reformované církve na Slovensku.

Pro bližší informace o tomto setkání kontaktujte Ing. Evu Urbanovou - eva.urbanova@evangnet.cz

 

Setkání starších mládežníků

 Moravskoslezský SEM organizuje setkání odrostlých mládežníků 8.-10.6.2012 v Malé Morávce.

 

 

Seniorátní dny mládeže 2012

 Ve spolupráci se Seniorátním odborem mládeže ČCE pořádáme tradiční setkání - Seniorátní dny mládeže, které letos proběhnou 11.5.-13.5 v Přerově.

Více informací v pozvánce, přihlašování na moravskoslezska-mladez.evangnet.cz.

 

 

Setkání konfirmandů a mladší mládeže

 Moravskoslezský SEM pořádá 18.-20.5. víkend pro konfirmandy a mladší mládež ve věku přibližně 12-15 let. Víkend se bude konat v klášteře v Blahutovicích. Více informací je v pozvánce.
Přihlašování probíhá na stránkách moravskoslezska-mladez.evangnet.cz

 

 

 

VRT 6

Moravskoslezský SEM připravil pro zájemce již šestý duchovní víkend s názvem VRT neboli Vysokorychlostní trať, který se bude konat 27.4.-29.4. v Hodslavicích, tentokrát s tématem "Vykroč!". Tento víkend bude zaměřen na modlitby, sdílení, vyučování, chvály a čas s Biblí.
Více informací najdete v pozvánce a na stránkách http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/, kde se můžete také přihlašovat.


 

Mládeže v Moravskoslezském seniorátu mají možnost zúčastnit se soutěže "Grant!!! výzva pro každou mládež". Žádosti o podporu projektu Vaší mládeže jsou přijímány na adrese grant.vyzva(at)seznam.cz do 30.4.2012 Podrobné informace o podmínkách grantu jsou níže.
 

 


 

 

Volejbalový turnaj SEM Cup

Zveme Vás na na IV. ročník volejbalového turnaje SEM CUP, který pořádají Moravskoslezský SEM a farní sbor ČCE Odry. Turnaj se bude konat 14.4.2012 v Městské hale v Odrách. Přihlásit se může družstvo, ve kterém budou minimálně dvě dívky (po domluvě je možná výjimka) a to Radku Hanákovi: hanakradek.evang(at)seznam.cz. Termín uzavírání přihlášek je 1.4.2012.
Bližší informace najdete v pozvánce. 

 

 

Kudy Komenský nechodil 2012

Ve spoluprávi se Seniorátním odborem mládeže ČCE pořádáme tradiční akci, tentokrát ve Vítkově. Vše podstatné je v pozvánce, přihlašování na akci je na stránkách moravskoslezska-mladez.evangnet.cz

 

 

Seniorátní ples

Zveme vás na ples určený pro seniorátní mládež, který pořádá mládež ČCE ve sboru ve Frýdku Místku.

 


 

 

Listopadání 2011

Zveme Vás na Ostravské Listopadání (minifestival nejen křesťanské hudby), které se koná ve dnech 11.-13.11.2011 v Ostravě. Přihlašovat se můžete do 4.11.2011 na: http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/.

Zúčastnit se je možné i samostatně odpoledních hudebních bloků nebo večerních koncertů.

 

Víkend pro mladší mládež

Moravskoslezský SEM pořádá 4.-6.11. víkend pro konfirmandy a mladší mládež ve věku přibližně 12-15 let. Víkend se bude konat v klášteře v Blahutovicích. Více informací je v pozvánce.
Přihlašování probíhá na stránkách moravskoslezska-mladez.evangnet.cz

Letní seniorátní týden 2011

Tradiční akce Letní seniorátní týden se letos uskuteční již po desáté. Tentokrát v Rajnochovicích 20.-28.8.2011 s hlavními řečníky Štěpánem Jančou, Romanem Mazurem a Ondřejem Kolářem. Zváni jsou všichni mladí lidé, které tato nabídka zaujme. Více informací a přihlašování na webu moravskoslezské mládeže

 

Výsledky grantu

Vzhledem k tomu, že do letošního jarního Grantu se žádná z mládeží nepřihlásila, nebyl grant v tomto období udělen. 

 

 

VRT 5

První víkend v červnu 3. - 6. se v Suchdole nad Odrou koná další díl akce s názvem VRT. Tato akce je zaměřená na duchovní budování účastníků. Cena za nezaplatitelný víkend se pohybuje v rozmezí 150 až 200 Kč. Zveme Vás do Suchdolu nad Odrou na VRT 5 (Vyskokorychlostní trať) neboli duchovní víkend, který se bude konat již popáté a to od 3.6. do 5.6.2011. Tento víkend je zaměřen na modlitby, sdílení a chvály. Pihlásite-li se do 27.5. budete platit pouhých 180,- Kč (členové SEMu 150,- Kč). Začínat budeme v 18:00 hodin na evangelické faře.
Přihlašování na stránkách http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz 


 

 

 

Seniorátní dny mládeže 2011

Ve spolupráci se Seniorátním odborem mládeže ČCE pořádáme tradiční setkání - Seniorátní dny mládeže, které letos proběhnou 13.5.-15.5 v Zábřehu na Moravě. Více informací v pozvánce, přihlašování na moravskoslezska-mladez.evangnet.cz

PDF Document Pozvánka

 

 

Setkání konfirmandů a mladší mládeže

Moravskoslezský SEM pořádá 6.-8.5.2011 víkend pro konfirmandy a mladší mládež ve věku přibližně 12-15 let. Víkend se bude konat v klášteře v Blahutovicích. Více informací je v pozvánce.
Přihlašování probíhá na stránkách moravskoslezska-mladez.evangnet.cz  

PDF Document Pozvánka

 

 

 

Grant - výzva

Moravskoslezský SEM opět vyhlašuje možnost finanční podpory aktivit vaší mládeže.

 

 • Pravidla soutěže Grant!!! výzva pro každou mládež
 • Soutěže „Grant!!! výzva pro každou mládež“ se může zúčastnit každá mládež ČCE v Moravskoslezském seniorátě.
 • Název a nástin programu musí být poslán v emailové podobě na adresu grant.vyzva@seznam.cz nejpozději do 30. 4. 2011.
 • Nástin programu musí obsahovat ve zkratce, co by se na akci mělo dít a komu je akce určena, dále také kontaktní osobu a kontakt na ni.
 • Navrhovaná akce se musí uskutečnit do 31. 8. 2011.
 • Hodnotí se název, nápaditost a kreativita připravované akce.
 • Vítězný návrh bude odměněn částkou 1500 Kč, ta bude vyplacena pokladníkem M-SEMu popřípadě bankovním převodem týden před konáním vítězného návrhu (akce) .
 • O vítězi bude rozhodovat nezávisle na sobě tříčlenná komise.
 • Návrhy budou poslány členům komise v elektronické podobě, přílohou bude hlasovací protokol obsahující všechny přijaté návrhy splňující všechny pravidla soutěže.
 • Hlasovací protokol musí každý člen komise zaslat nejpozději do konce týdne (8.5.2011) zpět na adresu grant.vyzva@seznam.cz.
 • Členové komise vyberou tři nejlepší návrhy a určí jejich pořadí (první, druhý, třetí).
 • Za vítězný návrh bude považován ten, který bude mít nejlepší umístění od všech tří hlasujících.
 • Pokud nebude zvolen vítěz v prvním kole, bude následovat kolo druhé, do kterého postoupí dva návrhy s nejlepším pořadím. O vítězi mezi těmito dvěma návrhy by rozhodoval další hodnotitel, kterého osloví koordinátoři soutěže v tom případě, že takováto situace nastane.
 • Koordinováním celé soutěže, zejména koordinováním emailové korespondence během soutěže, M-SEM pověřil Evu Urbanovou a Benjamína Grolla.
 • Koordinátoři seznámí s výsledky předsedu M-SEMu.
 • O vítězi bude kontaktovat předseda M-SEMu kontaktní osobu, výsledky budou také vyvěšeny na webových stránkách M-SEMu. Pokud se o vítězi nerozhodne v prvním kole, bude výsledek uveřejněn nejpozději do 20.5.2011
 • Komise po poradě s koordinátory má právo nevybrat vítěze z přijatých žádostí.
 • V případě dalších dotazů, můžete kontaktovat Evu Urbanovou (xurba@seznam.cz) či Benjamína Grolla (benjamin.groll@gmail.com). 
   
Pravidla
PDF Document Plakát

 

 

 

Kudy Komenský nechodil

 Ve spoluprávi se Seniorátním odborem mládeže ČCE pořádáme tradiční akci, tentokrát v Jeseníku 25.-27.3.2011. Přednášejícím bude Jan Keřkovský, evangelický farář. Krom toho jsou na programu hry, výlet, bohoslužby...

Více informací a přihlašování na stránkách moravskoslezska-mladez.evangnet.cz

 

 

Volejbalový turnaj SEM Cup

Zveme Vás na na III. ročník volejbalového turnaje SEM CUP, který zaštiťuje Moravskoslezský SEM. Turnaj se bude konat 26.2.2011 v Městské hale v Odrách. Přihlásit se může družstvo, ve kterém budou minimálně dvě dívky a to Radku Hanákovi: hanakradek.evang@seznam.cz. Termín uzavírání přihlášek je 13.2.2011.
Bližší informace najdete v pozvánce. 

JPEG Image

 

 

Ples Moravskoslezského seniorátu

Zveme vás na první ples, který se koná pod záštitou Moravskoslezského SEM. Uskuteční se 18.2. ve Frýdku-Místku. Více podrobností je k nalezení v pozvánce.

JPEG Image

 

 

Valná hromada Moravskoslezského SEM

Zveme Vás na valnou hromadu Moravskoslezského SEM, o.s. Shromáždění se uskuteční 20.11.2010 v prostorách ČCE v Přerově (Čapky Drahlovského 1) ve 13hod.

Zváni jsou všichni členové Moravskoslezského SEM i zájemci o členství.

Program valné hromady zde bude brzy zveřejněn. 

 

Ostravské Listopadání 2010

Zveme Vás na Ostravské Listopadání (minifestival nejen křesťanské hudby), které se koná ve dnech 12.-14.11.2010 v Ostravě. Přihlašovat se můžete do 7.11.2010 na: http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/, kde také najdete další bližší informace nebo Vám je podá Benjamín Groll: benjamin.groll@gmail.com. 

PDF Document

 

 

Setkání konfirmandů a mladší mládeže

Moravskoslezský SEM pořádá 5.-7.11. víkend pro konfirmandy a mladší mládež ve věku přibližně 12-15 let. Víkend se bude konat v klášteře v Blahutovicích. Více informací je v pozvánce.
Přihlašování probíhá na stránkách moravskoslezska-mladez.evangnet.cz 

PDF Document Pozvánka

 

 

Letní seniorátní týden

Moravskoslezský SEM vás zve na prázdninovou akci LST (Letní seniorátní týden), která nese název Tabu a koná se od 21.- 29.8.2010 na Švagrově u Šumperka. Jednotlivými podtématy nás provede evangelický farář z Frýdku-Místku Pavel Křivohlavý. Bližší informace najdete v pozvánce nebo vám je ráda podá Eva Urbanová: xurba@seznam.cz
Přihlašujte se na http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/ 

JPEG Image Pozvánka

 

 

Výsledky grantu

Milí zúčastnění, máme zde pro vás výsledky hlasování soutěže Grant!!!
Oba členové hodnotící komise vybrali tři nejlepší návrhy a určili jejich pořadí (první, druhý, třetí).
První hodnotící:
1 Action day 2010 - mládež sboru ČCE Odry
2. 1. taneční večírek - mládež sboru ČCE Frýdek-Místek
3. Aqua day - mládež sboru ČCE Frýdek-Místek

Druhý hodnotící:
1. Action day 2010 - mládež sboru ČCE Odry
2. 1. taneční večírek - mládež sboru ČCE Frýdek-Místek
3. Aqua day - mládež sboru ČCE Frýdek-Místek

Vítězem jsou tedy ČCE Odry a jejich Action day 2010.

Výhercům blahopřejeme a dalším zúčastněným děkujeme za zapojení do soutěže. 

 

 

Víkend pro konfirmandy a mládež

Moravskolslezský SEM pořádá  4.-6.6. víkend pro konfirmandy a mladší mládež ve věku přibližně 12-15 let. Víkend se bude konat v klášteře v Blahutovicích. Více informací je v pozvánce.

PDF Document Pozvánka

 

 

Seniorátní dny mládeže

Srdečně Vás zveme na setkání mládeže Moravskoslezského seniorátu, které se uskuteční 7.-9.5.2010 v Odrách. Letošní název zní: Rožni! Společný začátek je plánován na pátek 18:30. Místem setkání je modlitebna ČCE. Můžete se těšit na pantomimické představení Václava Dostála a Jany Ungerové, program v podání hodslavické mládeže, přednášku Petra Rattaye z organizace New Generation, koncert kapely Angles, různé dílny a také nedělní bohoslužby. Pokud se stihnete přihlásit do 30.4.2010, budete platit jen 180,- Kč (členové SEMu 150,- Kč). Přihlášení po tomto datu a ti, kteří se nepřihlásí a přijedou, zaplatí 200,-Kč. Přihlašujte se tedy na http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/
Bližší informace najdete v pozvánce nebo vám je dodá Tomáš Koutecký - frenezulo.por.kristo@gmail.com nebo Jakub Dvorský - no.99@centrum.cz.
 

 

 

Grant

Mládeže v Moravskoslezském seniorátu mají možnost zúčastnit se soutěže „Grant!!! výzva pro každou mládež“. Příjmy žádostí o podporu projektu Vaší mládeže jsou přijímány na adrese grant.vyzva@seznam.cz do 30.4. Podrobné informace o podmínkách grantu jsou níže.

 

Pravidla soutěže
PDF Document Leták

 

 

VRT 2010

Moravskoslezský SEM připravil pro zájemce již čtvrtý duchovní víkend s názvem VRT, který se bude konat 26.3.-28.3. ve Vítkově.
Více informací najdete v pozvánce a na stránkách http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/index.php, kde se můžete také přihlašovat.
 

JPEG Image VRT 2010

Kudy Komenský nechodil

Srdečně Vás zveme na tradiční akci, kterou pořádá Moravskoslezský SEM. Letos se uskuteční 12.-14.3. v Krnově. Začátek je v pátek v 19:30 hodin. Další potřebné informace najdete v pozvánce. Případně vám více informací dodá Jirka Hölbling - holbling@email.cz.  Přihlašovat se můžete na stránkách moravskoslezska-mladez.evangnet.cz
 

JPEG Image Pozvánka - Kudy Komenský nechodil