Moravskoslezsky SEM - title

 

 

Základní fakta o SEM

SEM v ČR (Sdružení Evangelické Mládeže v České republice) je nezávislý a samostatný spolek (zapsaný spolek), který vznikl v roce 2006. Není církví ani církevní institucí. Proto nabízí širokou platformu pro aktivity, které jsou v souladu s posláním sdružení SEM a jinde bychom pro ně těžko hledali místo. SEM v ČR úzce spolupracuje s Českobratrskou církví evangelickou (ČCE). SEM tvoří členové Českobratrské církve evangelické, především z řad mládeže.

Moravskoslezský SEM působí na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje (Moravskoslezský seniorát). Navazujeme na dřívější Sdružení evangelické mládeže, které pracovalo s církevní mládeží až do svého rozpuštění po událostech v únoru 1948. Ve spolupráci s poradním odborem mládeže moravskoslezského seniorátu pořádáme pro mládež různá setkání, při kterých mohou mladí lidé poznávat hodnoty křesťanství, prohlubovat svůj vztah k Bohu, posilovat se a povzbuzovat ve službě Bohu a bližním.

 

Poslání sdružení SEM

všechny aktivity sdružení SEM vycházejí z následujících bodů, které vyjadřují to, na čem je sdružení založeno a jakým směrem se chce ubírat:

 1. SEM je křesťansky orientované nepolitické neziskové sdružení, které usiluje o plnohodnotný rozvoj mladých lidí po stránce fyzické, duševní a duchovní.
 2. SEM vede mladé lidi ke křesťanské lásce, odpovědnosti za sebe i za druhé, k dobrovolné službě, tvořivosti a k osobnímu rozvoji.
 3. SEM je otevřeno všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, věku, vzdělání a vyznání.
 4. SEM staví na základních vyznavačských a etických principech české a světové reformace.
 5. SEM, s vědomím návaznosti na křesťanské organizace mládeže vzniklé v minulosti u nás a s ohledem na organizace křesťanské mládeže v zahraničí, přijímá za vlastní Pařížskou bázi světové YMCA:
  „Posláním křesťanských sdružení mladých lidí je sdružovat mladé lidi, kteří považují Ježíše Krista podle Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho učedníky a usilují o šíření jeho království mezi mladými lidmi. Jakékoli rozdíly vnázorech na jiné věci, jakkoli důležité, nemají narušovat bratrské vztahy mezi členy Světové aliance.“

 

 

 

Orgány o.s. Moravskoslezský SEM

Orgány o.s. Moravskoslezský SEM jsou tyto:

 •       předseda
 •       místopředseda
 •       výbor organizační jednotky
 •       valná hromada

 

   Výbor

Na valné hromadě 28.5.2017 proběhla volba výboru o.s. Moravskoslezský SEM:

  

  Předsedou byl zvolen:            Ondřej Holubec   

  Místopředsedou byl zvolen:    Hana Plachá


  Dalšími členy výboru byli zvoleni:  

Daniel Batla
Barbora Halušková
Jakub Marek
Eliška Plachá
Jan Zálešák 

 


Kontakt

Občanské sdružení Moravskoslezský SEM
U Vodárny 545/2, 78901 Zábřeh
tel. 608 363 731


http://moravskoslezsky.semcr.cz
č.ú. 2700550969/2010

IČO 750 88 207

Předseda občanského sdružení – Ondřej Holubec

tel. 731 710 753

ondrej.holubec1@gmail.com

 

Místopředseda občanského sdružení – Hana Plachá

tel. 739 726 080

hanule.p@gmail.com
 

 

 

S kým spolupracujeme

 • Evangelická církev – www.srcce.cz
 • Občanské sdružení Setkávání – www.travna.cz
 • Jednotlivé sbory evangelické církve v Moravskoslezském seniorátu