Moravskoslezsky SEM - title

 

 

 

Naše cíle

Smyslem naší práce je především přispívat k tomu, aby se mládež z církve neztrácela, ale naopak, aby se z mladých lidí sborů ČCE i těch, kteří zatím nejsou v církvi nijak zakotveni, stávali plnohodnotní, zodpovědní a aktivní členové církve. Součástí tohoto je samozřejmě vedení mladých lidí k upřimné a radostné víře v Krista.

Díky otevřenosti SEM i mimo církevní mládež a díky misijní činnosti mimo církev oslovuje SEM i tu mládež, která by se aktivní účasti v církvi bála. SEM je cestou, jak poznat křesťany i mimo instituci církve a jak následně poznat církve skrze přátelskou atmosféru společenství mladých.

To, čeho chce Sdružení evangelické mládeže dosahovat je shrnuto v následujících bodech:

 • Poskytovat finanční zázemí pro rozšíření práce s mládeží v ČCE
 • Vytvářet přátelskou atmosféru společenství mladých křesťanů
 • Rozvíjet práci s mládeží v církvi tak, aby mladí lidé ve svých sborech zakotvili
 • Nabízet mládeži ČCE možnost seberealizace při vytváření a vedení nových aktivit
 • Nabízet možnost dialogu s jinými církvemi
 • Oslovovat i necírkevní mládež
 • Spolupracovat se sbory ČCE
 • Předávat evangelium

 

 

Konkrétní cíle

V nejbližší budoucnosti bychom se chtěli zabývat těmito čtyřmi oblastmi:

 

 • Podpora mládeží na jednotlivých sborech - Podpora setkávání blízkých sborů, podpora setkávání mládežníků přes týden (sporty...), podpora aktivit "navenek" (čajovna, koncert, promítání filmu...), podpora vzniku pozice vedoucích mládeží

 

 • Podpora aktivity seniorátní mládeže - Akce pro konfirmandy, pro starší mládež, inovace již zaběhlých akcí, prázdninové aktivity - duchovní týden, brigády na sborech, akce naplněné volnočasovými aktivitami

 

 • Duchovní rozvoj a růst mládeže - Podpora znalosti Bible, růstu tolerance, vytvořit modlitební skupinu, pokračování duchovních setkání s důrazem na vzdělávání a osobní život s Kristem

 

 • SEM jako zázemí pro další aktivity - Zajištění technického zázemí, know-how, propagace služeb, vzdělávání a kvalifikace lidí v SEM, podpora aktivity ve sborech