Moravskoslezsky SEM - title

 

 

Přihláška do o.s. SEM v ČR

 

Organizační jednotka Moravskoslezský SEM

 

Členství v o.s. SEM je dvojí - aktivní a běžné. 

Běžným členem může být kdokoli, kdo se ztotožňuje s posláním sdružení SEM. Aktivním členem může být člen ČCE, starší 15 let. Aktivní člen může být volen do výkonných orgánů sdružení SEM.

Aktivním členem Moravskoslezského SEM mohou být členové jakéhokoli sboru ČCE, není zapotřebí být členem sboru ČCE v Moravskoslezském seniorátě.

Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu o.s. Moravskoslezský SEM: U Vodárny 545/2, 789 01 Zábřeh.

O přijetí za člena rozhodne nejbližší zasedaní výboru SEM.

Přihlášky
Přihláška k aktivnímu členství
Přihláška k běžnému členství

 

 

Formuláře k akcím konaným pod Moravskoslezským SEMem

Pokud chcete konat jakoukoli akci, kterou by měl zaštítit Moravskoslezský SEM, případně by M-SEM měl být přímo pořadatel, zašlete po předchozí dohodě předsedovi M-SEM vyplněný formulář s názvem "Návrh akce pořádané pod Moravskoslezským SEMem". Ve formuláři zdůrazněte, jaké nároky (finanční, technické, atd.) bude akce klást na M-SEM. Tento formulář zašlete předsedovi nejpozději 6 týdnů před konáním akce.

Výbor M-SEM akci schválí/navrhne změny/neschválí.

Do dvou měsíců po ukončení akce zašlete předsedovi M-SEM závěrečnou zprávu z akce - "Zpráva o akci pořádané Moravskoslezským SEMem".

Formuláře
Návrh akce pořádané Moravskoslezským SEMem
Zpráva o akci pořádané Moravskoslezským SEMem

 

 

Stanovy o.s. SEM v ČR

 Podle stanov občanského sdružení SEM v ČR se řídí celorepublikový SEM i organizační jednotka Moravskoslezský SEM. Stanovy jsou ke stažení zde ve formátu pdf.

Stanovy
PDF Document Stanovy SEM v ČR

 

 

 

Organizační řád o.s. SEM v ČR

 Organizační jednotka Moravskoslezský SEM funguje jako samostatná organizační jednotka podle organizačního řádu o.s. SEM v ČR. Řád je ke stažení zde v pdf.

Organizační řád
PDF Document Organizační řád SEM v ČR

 

  

Výroční zprávy

PDF Document Výroční zpráva za rok 2008
PDF Document Výroční zpráva za rok 2009
PDF Document Výroční zpráva za rok 2010
PDF Document Výroční zpráva za rok 2011
PDF Document Výroční zpráva za rok 2012
PDF Document Výroční zpráva za rok 2013

 

  

Newslettery - dopisy

Dopisy, které jsou rozesílány na farní sbory ČCE v Moravskoslezském seniorátě 

PDF Document Dopis 2010
PDF Document Dopis - podzim 2010
PDF Document Dopis - Velikonoce 2011
PDF Document Dopis - podzim 2011
Dopis - Velikonoce 2012
PDF Document Dopis - Velikonoce 2015

 

  

Propagační leták

Zde si můžete prohlédnout či vytisknout leták, který používáme k informování širší veřejnosti o aktivitách Moravskoslezského SEM. 

Leták
PDF Document Strana1
PDF Document Strana2

 

 

Zápisy z jednání Moravskoslezského SEM

 Zápisy z ustavující schůze, z valných hromad a zkrácené zápisy z jednání Výboru Moravskoslezského SEM jsou ke stažení zde. V zápisech je zaznamenáno aktuální organizační dění ve sdružení.

Zápisy
PDF Document Ustavující schůze
PDF Document Valná hromada 2007
Schuze vyboru 27_4_2007
Schuze vyboru 11_11_2007
PDF Document Valná hromada 2008
Schuze vyboru 23_2_2008
Valná hromada 2009
Valná hromada 2009_listopad
PDF Document Valná schůze 2013